Toegangsovereenkomst

Lees deze Toegangsovereenkomst ("Overeenkomst") zorgvuldig door voordat u toegang krijgt tot informatie van het Washington State Department of Commerce ("Washington State Department of Commerce", "wij" of "onze") via de website van een Washington State Department of Commerce of een webverbinding met een mainframe gegevens (de "Site"). Deze overeenkomst wordt aangegaan tussen het Washington State Department of Commerce en elke persoon of entiteit die toegang heeft tot of gebruik maakt van de site (de "gebruiker" of "u"). Als voorwaarde voor toegang tot de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst en de privacy- en beveiligingsverklaring van het Washington State Department of Commerce. Wanneer u de site gebruikt of opent, accepteert u en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u niet aan deze voorwaarden gebonden wenst te zijn, bezoek de Site dan niet. De site is eigendom van en wordt beheerd door het Washington State Department of Commerce en wordt kosteloos aangeboden. Het bevat of kan informatie, mededelingen, meningen, tekst, afbeeldingen, links, elektronische kunst, animaties, audio, video, software, foto's, muziek, geluiden en ander materiaal en gegevens (gezamenlijk "Inhoud") bevatten, geformatteerd, georganiseerd, en verzameld in verschillende vormen die algemeen toegankelijk zijn voor gebruikers, inclusief verbindingen met mainframegegevens, databases en interactieve gebieden die al dan niet door gebruikers kunnen worden gewijzigd. Toegang tot en interactie met de site U bent verantwoordelijk voor het leveren van alle hardware, software, telefoon of andere communicatieapparatuur en / of service om verbinding te maken met internet en toegang te krijgen tot de Site, en bent verantwoordelijk voor alle kosten voor internettoegang, telefoonkosten, digitale certificeringskosten of andere vergoedingen of kosten die worden gemaakt om verbinding te maken met internet en toegang te krijgen tot of interactie te hebben met de site. We garanderen geen toegang tot de site, of dat de site of een link ononderbroken of foutloos zal zijn. De inhoud van de site kan technische of andere onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Het Washington State Department of Commerce is in geen geval aansprakelijk voor enige door u genomen beslissing of actie in verband met de inhoud. Periodiek zullen er wijzigingen worden aangebracht en opgenomen in de inhoud. We kunnen op elk moment wijzigingen in de inhoud aanbrengen. Gebruikersgedrag U stemt ermee in om de Site alleen te openen en te gebruiken voor legale doeleinden en redelijke beveiligingspraktijken toe te passen (bijvoorbeeld vaak beveiligde wachtwoorden wijzigen, onbeheerde terminals vergrendelen, enz.), Indien nodig. U bent als enige verantwoordelijk voor het kennen en naleven van alle wetten, statuten, regels en voorschriften met betrekking tot:
 • Uw gebruik van de site, inclusief elk interactief gebied.
 • Het gebruik van netwerken of andere diensten die met de site zijn verbonden.
 • De communicatiemiddelen waarmee u uw modem, computer of andere apparatuur op de Site aansluit.
Door de site te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat u NIET:
 • Beperk of verbied een andere gebruiker om de interactieve functies te gebruiken en ervan te genieten.
 • Onwettige, bedreigende, beledigende, lasterlijke, lasterlijke, obscene, vulgaire, pornografische, godslasterlijke of onfatsoenlijke informatie van welke aard dan ook plaatsen of verzenden, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle transmissies die gedrag vormen of aanmoedigen dat een strafbaar feit zou zijn, aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd zijn met lokale, staats-, nationale of internationale wetten.
 • Informatie, software of ander materiaal plaatsen of verzenden dat de rechten van anderen schendt of schendt, inclusief materiaal dat inbreuk maakt op de privacy- en publiciteitsrechten, of materiaal of afgeleide werken die worden beschermd door copyright, handelsmerk of ander eigendomsrecht, zonder eerst toestemming te krijgen van de eigenaar of rechthebbende.
 • Informatie, software of ander materiaal plaatsen of verzenden dat een virus of een ander schadelijk onderdeel bevat. Informatie, software of ander materiaal plaatsen, verzenden of op enigerlei wijze exploiteren voor commerciële doeleinden of die advertenties bevatten.
 • Inhoud of andere communicatie wijzigen, beschadigen of verwijderen die niet uw eigen Inhoud is, of anderszins de mogelijkheid van anderen om toegang te krijgen tot de Site, verstoren.
 • Verstoor de normale communicatiestroom.
 • Claim een ​​relatie met of spreek namens een bedrijf, vereniging, instelling of andere organisatie waarvoor u niet bevoegd bent om een ​​dergelijke relatie te claimen.
 • Het overtreden van enige bedieningsregel, beleid of richtlijn van uw internettoegangsprovider of online service.
 • Deelnemen aan ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking door een partij van informatie waartoe voor welk doel dan ook toegang is verkregen.
 • Claim eigendomsrechten op de applicaties, code of structureel raamwerk van het Washington State Department of Commerce van een database van het Washington State Department of Commerce waartoe toegang is verkregen vanaf de Site.

Meer informatie

Hulp nodig?

webmaster@www.commerce.wa.gov
Telefoon: 360-725-4000