Goed nieuws vandaag aangekondigd uit Oslo, Noorwegen

  • 4 June 2019

Joshua Berger, De maritieme sectorleider van gouverneur Inslee, deelde dit geweldige nieuws over een andere belangrijke samenwerkingsovereenkomst die vandaag is ondertekend bij Nor-Shipping in Oslo, Noorwegen. Berger ondertekende het memorandum van overeenstemming namens Washington Maritime Blue met hun tegenhanger Norwegian Centres of Expertise Maritime CleanTech-clusterorganisatie. Het vertegenwoordigt de volgende stap voorwaarts in een groeiende samenwerking tussen Washington en Noorwegen om wereldwijd duurzame maritieme oplossingen aan te pakken.

De Noorse ambassadeur bij de VS Kare Aas en Washington luitenant-gouverneur Cyrus Habib onderschreven de staatsovereenkomst op hoger niveau tijdens het Maritime Blue Forum van vorige maand in Seattle.

Zes oprichtende bedrijven van Washington Maritime Blue nemen deze week deel aan Commerce in Nor-Shipping: DNV-GL, Wartsila, Kongsberg, ioCurrents, Glosten en Corvus.

Bezoek www.maritimeblue.org voor meer informatie over de voortgang van Washington Maritime Blue, de alomvattende strategie van de staat voor toonaangevende innovatie op het gebied van schone technologie en beste praktijken om de "blauwe economie" te ontwikkelen - duurzame oceaanindustrieën en veerkrachtige gemeenschappen in Washington en wereldwijd.

De ambitieuze doelen van de scheepvaart voor emissiereducties tegen 2050 vereisen grensoverschrijdende samenwerking. Bij Nor-Shipping zullen twee grote industrieclusters uit Noorwegen en de VS een overeenkomst ondertekenen om de samenwerking van de landen op het gebied van duurzame maritieme oplossingen te versterken.

Op dinsdag 4 juni wordt een nieuw partnerschap ondertekend tussen het Noorse industriecluster NCE Maritime CleanTech en het in Seattle gevestigde cluster Washington Maritime Blue in een van de belangrijkste scheepvaartarena's, Nor-Shipping in Oslo.

De maritieme industrie speelt een belangrijke rol bij het oplossen van enkele van de belangrijkste milieu- en klimaatuitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd. In de komende jaren zullen scheepseigenaren ook voldoen aan strengere milieuregels op zowel nationaal als mondiaal niveau en de industrie staat voor ambitieuze doelstellingen voor emissiereducties.

- Om deze doelstellingen te halen, moeten we de ontwikkeling en introductie van emissiearme en emissievrije oplossingen versnellen. Wij geloven dat samenwerking tussen sterke maritieme clusters zoals wij essentieel is in deze ontwikkeling. Het vandaag ondertekende partnerschap is ook in lijn met Duurzaamheidsdoelstelling 17 van de VN, dat aangeeft hoe een succesvolle agenda voor duurzame ontwikkeling partnerschappen vereist tussen overheden, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld, zegt Hege Økland, CEO van NCE Maritime CleanTech.

- We zijn enthousiast over de mogelijkheden die dit partnerschap creëert voor toekomstige samenwerking. We kijken uit naar een lange en vruchtbare relatie tussen de maritieme partners van Noorwegen en Washington, zegt Joshua Berger, hoofd maritieme sector van de gouverneur van de staat Washington en voorzitter van Washington Maritime Blue.

Streeft naar meer innovatie

Deze industrieovereenkomst volgt op de ondertekening van een memorandum van overeenstemming voor samenwerking op het gebied van groene maritieme technologie tussen het Noorse nationale bureau voor economische ontwikkeling Innovation Norway en het Washington State Department of Commerce in Seattle in mei. De ondertekening van het memorandum van overeenstemming werd bijgewoond en bekrachtigd door de Noorse ambassadeur in de Verenigde Staten, Kare Aas en de luitenant-gouverneur van Washington, Cyrus Habib.

Het belangrijkste doel van het partnerschap tussen de Noorse en Amerikaanse cluster is dat de lidbedrijven concurrentievoordeel behalen door met elkaar samen te werken.

  • Onze ervaring is dat een cluster een belangrijk platform is dat innovatie kan versnellen door de partners bij elkaar te brengen, kennisuitwisseling mogelijk te maken, innovatieprocessen op gang te brengen en te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe waardeketens, zegt Økland.

Het nieuwe partnerschap is ook gebaseerd op de overtuiging dat cluster-tot-cluster-partnerschap zal resulteren in vroegtijdige kennisgeving van nieuwe ontwikkelingen:

- Door middelen uit beide groepen te gebruiken, krijgen onze leden uit de eerste hand kennis over nieuwe technologieën voor maritieme toepassingen. We hebben ook gezien dat het delen van kennis over nieuwe technologieën vaak kan leiden tot aanzienlijke verkorting van de implementatietermijnen, zegt Berger.

Over de clusters

NCE Maritime CleanTech is een wereldwijd toonaangevend cluster voor schone maritieme oplossingen. De Noorse cluster heeft aangesloten bedrijven die de gehele maritieme waardeketen bestrijken. De partnerbedrijven zijn pioniers als het gaat om de introductie van nieuwe, groene energiedragers aan boord van schepen en hebben verschillende nieuwe baanbrekende oplossingen gelanceerd voor schonere maritieme zaken wereldwijd.

Washington Maritime Blue is een strategische alliantie voor maritieme innovatie en duurzaamheid, en werkt als een onafhankelijke clusterorganisatie om de strategie van de staat Washington voor de blauwe economie te implementeren, opgesteld door de Maritime Innovation Advisory Council van gouverneur Jay Inslee. Als een partnerschap tussen de industrie, de publieke sector, onderzoeks- en opleidingsinstellingen en maatschappelijke organisaties is het de missie om een ​​bloeiende en duurzame maritieme industrie van wereldklasse te creëren door middel van kennisuitwisseling, gezamenlijke R&D, commercialisering, ontwikkeling van het bedrijfsleven en het personeelsbestand.

Contactgegevens voor meer informatie:

Hege Økland, CEO NVU Maritieme CleanTech, hege@maritimecleantech.no

Marie Launes, hoofd communicatie, NCE Maritime CleanTech, marie@maritimecleantech.no, tel .: +47 976

Joshua Berger, oprichter / bestuursvoorzitter, Washington Maritime Blue, Joshua.berger@commerce.wa.gov, tel .: + 1-206-747

 

 

Deel deze post