Update van standaarden voor apparaatefficiëntie voor augustus 2019

  • Augustus 14, 2019

Efficiëntienormen voor apparaten een kosteneffectieve strategie vertegenwoordigen om consumenten en bedrijven te beschermen en de schone energie-economie van de staat te versterken. Efficiënte producten besparen energie en water, verlagen de bedrijfskosten op de lange termijn en verminderen de uitstoot van broeikasgassen. Er zijn zeventien nieuwe producten toegevoegd aan de staatsnormen.

Regelsontwikkeling

Commerce heeft een Verklaring van voorafgaand onderzoek (CR-101) om publiek commentaar te vragen over de regelgeving inzake apparaatnormen voordat ze een formeel proces beginnen.

De bestaande regels, WAC 194-24, zal worden bijgewerkt om de wetgeving van 2019 weer te geven. Producten die niet langer onderworpen zijn aan nationale normen, worden verwijderd en nieuwe producten die onder de wetswijziging vallen, worden toegevoegd. De handel zal regels ontwikkelen voor naleving van in aanmerking komende producten. Veel van de nieuwe normen zullen bestaande normen volgen, zoals ENERGIESTER en California Titel 20.

Regels Workshop

Op maandag 5 augustus 2019 vond een workshop over regelgeving plaats.

Hoe deel te nemen

Belanghebbenden kunnen schriftelijk opmerkingen maken over de reikwijdte en prioriteiten van de regelgeving.
Schriftelijke opmerkingen dienen per e-mail te worden ingediend bij apparaten@commerce.wa.gov.

Deel deze post