Informatie over de kaart

Doel:
De wetgever heeft de Public Works Board opgericht in samenwerking met lokale overheden. Het heeft tot taak lokale overheden te helpen bij het voorzien in lokale infrastructuurbehoeften. De Public Works Board heeft een programma van doorlopende leningen dat wordt gefinancierd door een speciale lokale financieringspool. Een burgerraad bestaande uit vertegenwoordigers van lokale infrastructuur beheert de Raad van Openbare Werken.

Missie:
De missie van de Public Works Board is om gemeenschappen in Washington in staat te stellen duurzame infrastructuur op te bouwen en te onderhouden.

Verantwoordelijkheden van de Raad:
De Rijkswaterstaat beheert vier opleidingen. Het primaire doel van deze programma's is om hulp te bieden aan lokale overheden met infrastructuur:

• Planning.
• Financiering.
• Bouw.
• Reparatie.
• Uitbreiding.

Geschiedenis van de Raad van Openbare Werken (PDF)

Het bestuur ontleent zijn gezag aan de wetgevende macht van de staat Washington. Het is in de wet vastgelegd in de herziene code van Washington.

RCW 43.155

De bijbehorende WAC is Titel 399.

Gearchiveerde regelgevingsdocumenten 2019-2020

De gouverneur benoemt dertien bestuursleden voor een periode van vier jaar. Drie vertegenwoordigen provincies, drie vertegenwoordigen steden, drie vertegenwoordigen districten voor speciale doeleinden en vier zijn afkomstig uit de particuliere sector.

Leden komen elke maand bijeen om financieringsaanvragen te beoordelen en administratieve kwesties af te handelen. Het bestuur houdt in het najaar een beleidsretraite van twee dagen.

Leden worden aangemoedigd om namens het bestuur workshops, conferenties en vergaderingen bij te wonen. Vaak maken leden tijdens deze bijeenkomsten deel uit van discussiepanels. Leden krijgen ook de mogelijkheid om trainingen te volgen over infrastructuurvraagstukken.

Kathryn Gardow, PE - Voorzitter - Positie # 13, Algemeen publiek

JC Baldwin - Vice-voorzitter - Positie # 11, Algemeen publiek

Het geachte Dr. Jeralee Anderson, PE - Positie # 2, door de stad gekozen ambtenaar

Justin Clary, PE – Positie #8, Riool & Water District

Het geachte Jerome Delvin - Positie 5, gekozen ambtenaar

Mark Dorsey, PE - Positie # 3 - Stadsingenieur

De geachte Lora Petso - Positie # 7, Riool & Water District gekozen tot ambtenaar

Gary Rowe, PE - Positie # 12, Algemeen publiek

Kelly Snyder, MPA – Positie #6, directeur openbare werken in Snohomish County

Het geachte Ed Stern - Positie # 1, door de stad gekozen ambtenaar

Matthew Stevie - Positie # 9, Openbaar Nutsbedrijf

Het geachte Sharon Trask - Positie 4, gekozen ambtenaar

OPENSTAANDE VACATURES:

Positie #10, algemeen publiek.

Geïnteresseerde aanvragers moeten contact opnemen met de aangewezen nominerende organisaties of Board Liaison Ava Gombosky voor meer informatie.

De leden van de Public Works Board worden benoemd door de gouverneur van de staat Washington. Bekijk de webpagina van de Governor's Boards & Commissions hier

Informatie over bestuursvergaderingen

Bestuursvergadering:

Vrijdag november 5, 2021

Deze bijeenkomst wordt gehouden via Zoom. Informatie over hoe u kunt deelnemen of inbellen wordt bij het agendapakket gevoegd.

Schema Raad voor Openbare Werken 2021 (PDF)
Speciale oproepingsboodschap van de Raad van Openbare Werken 2021 (PDF)

Bestuursvergaderingen zijn open voor het publiek en iedereen is welkom. Deze bijeenkomsten worden tot en met eind 2020 virtueel op ZOOM gehouden. Maak voor aansluitinformatie en vergadertijden gebruik van de maandelijkse Board Meeting Agenda.

Als u op de e-maildistributielijst van Openbare Werken wilt staan, stuur een e-mail naar Jason.Freeze@commerce.wa.gov.

Personeel Informatie

Karin Berkholtz
Uitvoerend directeur
Karin.Berkholtz@commerce.wa.gov
Telefoon: 360-688-0313

Cindy Chavez
Budget analist
Cindy.Chavez@commerce.wa.gov
Telefoon: 360-725-3154

Jason Freeze
Projectmanager middelen en ontwikkeling
Jason.Freeze@commerce.wa.gov
Telefoon: 360-764-9429

Ava Gombosky
Bestuurscontact
Ava.Gombosky@commerce.wa.gov

Maria Jawad
Management Analyst
Maria.Jawad@commerce.wa.gov

Achtervolg Johnson
Project Manager
Chase.Johnson@commerce.wa.gov
Telefoon: 360-764-0392

Sheila Richardson
Programmamanager breedband
Sheila.Richardson@commerce.wa.gov
Telefoon: 564-999-1927

Beleidsondersteuning, administratieve ondersteuning en klantenbereik worden door het Washington State Department of Commerce geleverd aan de Public Works Board.