Fonds voor het opbouwen van gemeenschappen

Subsidies voor kapitaalfaciliteiten voor projecten op het gebied van gemeenschapsgerichte, niet-residentiële gemeenschappen en maatschappelijke dienstverlening

Het Building Communities Fund Program kent overheidssubsidies toe aan non-profit, gemeenschapsorganisaties om tot 25 procent of meer van de in aanmerking komende kapitaalkosten te bekostigen voor het verwerven, bouwen of rehabiliteren van niet-residentiële gemeenschaps- en sociale servicecentra. Er is geen minimum of maximum toegekende subsidiebedrag.

Informatie over de beschikbaarheid van financiering

De subsidieaanvraag voor het Building Communities Fund voor 2021-2023 is nu afgesloten en zal in de zomer van 2022 heropend worden.

Projectkwalificaties

Dit is een subsidie-achtige subsidie ​​voor alleen kapitaalconstructieprojecten. Operationele kosten komen niet in aanmerking. Het wordt gefinancierd door de verkoop van staatsobligaties (geen federale fondsen). Awardees worden geselecteerd via een competitief subsidieaanvraagproces dat om de twee jaar wordt uitgevoerd door het ministerie van Handel. Kandidaatprojecten moeten zich in een "noodlijdende gemeenschap" bevinden of een aanzienlijk aantal mensen met een laag inkomen of kansarmen dienen.

Klik op de links rechts om te zien of uw project in aanmerking komt voor aanmelding; u hoeft slechts aan een van de criteria te voldoen om in aanmerking te komen.

Het programma is gemaakt door de wetgevende macht in 2008 (RCW 43.63A.125) om een ​​manier te bieden om gekwalificeerde kapitaalprojecten voor maatschappelijke en sociale dienstverlening te identificeren en om kapitaalsteun te verlenen aan non-profitinstellingen en hun partners om deze faciliteiten te ontwikkelen of te verbeteren. Deze investeringen zullen een sleutelrol spelen bij het verbeteren van het economische, sociale en onderwijsklimaat in noodlijdende gemeenschappen en andere gebieden die mensen met een laag inkomen dienen.