Regelgeving

Huidige regelgevende activiteit

Wijziging van WAC 365-18 - Klachtenvereisten voor het Ombudsmanprogramma voor langdurige zorg

Deze regelgeving zal de staatsregels in overeenstemming brengen met federale vereisten, om een ​​mogelijkheid te bieden voor heroverweging van elke beslissing van de nationale ombudsman voor langdurige zorg om de aanwijzing en certificering van een individuele ombudsman voor langdurige zorg te verlenen, te weigeren, op te schorten of te verwijderen. programma regionale ombudsman langdurige zorg. Een CR-101 is ingediend op 19 februari 2020. Een CR-102 is ingediend op 18 augustus 2020. De afdeling heeft de periode voor openbare opmerkingen verlengd tot 11 december. De afdeling heeft het definitieve pakket voor goedkeuring van de regels ingediend op 29 december. 2020, 30. De nieuwe regeltaal wordt van kracht op 2021 januari XNUMX. 

CR 101 (PDF)
CR 102 archiefpakket
Verlenging van reactieperiode 
CR 103 archiefpakket
Final aangenomen taal

Wijziging van WAC 133 - Technische fixes van de Community Economic Revitalization Board

De Communautaire Raad voor economische revitalisering (CERB) kan regelgeving opstellen om de bestaande regels van CERB te actualiseren. Op 101 december 17 is een CR-2019 ingediend.

CR 101 (PDF)

Wijziging van WAC 365-240 - 1406 Jaarverslaglegging 

De handel voert een regelgeving ter ondersteuning van de Wet op het stimuleren van investeringen in betaalbare en ondersteunende huisvesting. De afdeling diende een CR-103 laatste regel op 13 april 2020.

Voor meer informatie over de rapportagevereisten kunt u contact opnemen met Emily Grossman op (360) 764-0262 of Emily.Grossman@commerce.wa.gov

CR-101 (PDF)
CR-102 (PDF) en concept taal (Pdf) ingediend op 17 december 2019

CR-103 (PDF) laatste taal (PDF) en Beknopte toelichting ingediend op 13 april 2020

Wijziging van WAC 365-220

De handel voert regelgeving uit om WAC 365-220 te wijzigen om de regels van het Developmental Disability Endowment Trust Fund in overeenstemming te brengen met de huidige programmapraktijken. De afdeling diende een CR-103 op 18 december 2019 om de laatste taal.

 

CR-101 (PDF) ingediend op 24 juli 2019
CR-102 (PDF) en concept taal (Pdf) ingediend op 18 september 2019
CR-103 (PDF) en laatste taal (PDF) ingediend op 17 december 2019. The Beknopte toelichting is ook beschikbaar voor beoordeling. 

 

Wijziging van WAC 194-24

De handel heeft de eerste fase van de regelgeving inzake apparaatstandaarden afgerond. Een openbare hoorzitting is gepland voor de tweede fase van de regelgeving op 15 april. Zie Commerce's Apparaatnormen Pagina voor meer details.

CR-101 (PDF)
Voorgestelde regels en CR-102 (PDF)

Wijziging van WAC 399

Het bedrijfsleven en de Rijkswaterstaat kunnen regelgeving nemen om de bestaande regels van de Rijkswaterstaat te actualiseren. Op 101 juli 19 is een CR-2019 ingediend.

CR-101 (PDF)

Nieuw hoofdstuk in WAC 399

Handel en de Raad van Openbare Werken kunnen regelgeving opstellen ter ondersteuning van de breedbandwetgeving van 2019. Op 101 juli 19 is een CR-2019 ingediend.

CR-101 (PDF)

Nieuw hoofdstuk in WAC 194

De handel heeft fase één afgerond van de Clean Energy Transformation Act (CETA) -regelgeving over de subsidiabiliteit van hernieuwbare hulpbronnen en de maatschappelijke kosten van de uitstoot van broeikasgassen. Het werkt momenteel aan fase twee van CETA-regelgeving. Voor meer informatie over CETA, zie onze CETA-webpagina.

Fase-One Regelgevingsbevel (PDF)

 

Voltooide regelgeving

Hoofdstuk 365-220 WAC

Developmental Disabilities Endowment Trust FundHandel nam namens de Raad van Bestuur van het Developmental Disabilities Endowment Trust Fund regels aan tot wijziging van 365-220 WAC om een ​​dergelijk hoofdstuk beter af te stemmen op: (1) recente wijzigingen in RCW-citaten voor de autoriteit van het programma en (2) huidige programmapraktijken. De regel is op 13 april 2019 aangenomen. 

 

CR 101 (PDF)

CR-102 (PDF)

Voorgestelde regels (PDF)

CR 103 (PDF)

Laatste regels (PDF)

 

Nieuw hoofdstuk 365-175 WAC

Programma voor revolverende leningen met een laag inkomen

Handel voltooide onlangs de regelgeving op grond van RCW 43.330.482 voor het programma voor doorlopende rehabilitatie van huizen met een laag inkomen. De regel is in september aangenomen 21, 2018.

 

CR-101 (PDF)
CR-102 (PDF)
Voorgestelde regels (PDF)

CR-103 (PDF)

Laatste regels (PDF)

 

WAC 194-26

Prestatienorm voor broeikasgasemissies
De handel heeft onlangs een regelgeving afgerond om de gemiddelde uitstoot van broeikasgassen van nieuwe, commercieel verkrijgbare verbrandingsturbines met gecombineerde cyclus bij te werken, waarnaar wordt verwezen in RCW 80.80.040 Prestatienorm voor broeikasgasemissies - Regels. Naar de regel van de handel wordt verwezen in de ecologieregels die de prestatienorm voor broeikasgasemissies van de staat vaststellen voor elektriciteitsopwekking op basis van elektriciteit, die lager is dan 1,100 pond per megawattuur; of de gemiddelde uitstoot van broeikasgassen zoals bepaald onder RCW 80.80.050. Het besluit wordt na 22 juli 2007 om de vijf jaar bijgewerkt.

Commerce diende op 102 mei een conceptregel en aanvullende CR-2 in voor publicatie op 16 mei. Op 11 juni vond een openbare hoorzitting over de voorgestelde regel plaats en schriftelijke opmerkingen werden tot 14 juni geaccepteerd. Op basis van ontvangen opmerkingen diende Commerce een herziene versie van de voorgestelde regel en een tweede aanvullende CR-102 op 18 juli voor publicatie op 1 augustus. Een openbare hoorzitting over de herziene versie van de voorgestelde regel werd gehouden in het Olympia-kantoor van Commerce, 1011 Plum St. SE, Olympia, WA, 98504 op 23 augustus om 10 uur. De handel heeft de voorgestelde regel aangenomen en de nieuwe gemiddelde uitstoot van broeikasgassen vastgesteld op 925 lbs / mWh, op 19 september 2018.

CR-101 (PDF)
CR-102 (PDF)
Aanvullende CR-102 (PDF)
Voorgestelde regels (PDF)
Tweede aanvullende CR-102 (PDF)
Herziene voorgestelde regels (PDF)
CR-103 (PDF)
Laatste regel (PDF)

WAC 194-37-140 (2)
Documentatie van het financiële pad van hernieuwbare hulpbronnen voor nutsbedrijven zonder belasting

Handel ontving een verzoek van de staatsaccountant om een ​​interpretatie van de 'geen groei'-bepaling in WAC 194-37-140 (2) en het bijbehorende statuut, RCW 19.285.040 (2) (d) (i) om te bepalen of De weersafhankelijke belasting van een nutsbedrijf neemt toe. De regel werd op 5 juni aangenomenth, 2018.

CR-101 (PDF)
CR-102 (PDF)
CR-103 (PDF)
Laatste regel (PDF)

WAC 194-37-135
Energy Independence Act - Incrementele opwekking van biomassa

De door de handel geactualiseerde regels om recente wetgeving te implementeren die de subsidiabiliteit van hernieuwbare energie uit installaties voor het opwekken van biomassa wijzigt. De nieuwe wet, Engrossed Senate Bill 5128, breidde de geschiktheid voor biomassa uit onder de staatswet voor hernieuwbare energie, de Energy Independence Act (EIA). In aanmerking komende hernieuwbare energie omvat incrementele opwekking die het resultaat is van kapitaalinvesteringsprojecten in oudere installaties voor het opwekken van biomassa. De wet stelt specifieke vereisten om in aanmerking te komen, en het vereist dat Handel regels aanneemt over hoe het basisniveau van opwekking moet worden berekend. De regels zijn op 13 september 2017 aangenomen. Ga voor meer informatie naar de webpagina over regelgeving inzake energie-onafhankelijkheid.

CR-101 (PDF)
CR-102 (PDF)
CR-103 (PDF)
Laatste regels (PDF)

WAC 365-10
Openbare registers - openbaarmaking

De handel heeft een regelgeving opgesteld om de openbaarmakingsregels voor openbare archieven bij te werken om de wijzigingen in de wet inzake openbare registers weer te geven die tijdens de wetgevingszitting van 2017 zijn aangebracht. De bijgewerkte regel is op 11 november 2017 aangenomen.

CR-101 (PDF)
CR-102 (PDF)
CR-103 (PDF)
Laatste regels (PDF)

Hoofdstukken 365-190, 365-196 en 365-191 WAC
Landgebruiksplanning | Kritieke gebieden | landbouw

De handel voerde een regelupdate uit na de toevoeging van het Voluntary Stewardship Program aan de Growth Management Act. De regels zijn bijgewerkt om de nieuwe vereisten weer te geven en om duidelijke richtlijnen te bieden voor het reguleren en beschermen van kritieke gebieden op land dat voor landbouwactiviteiten wordt gebruikt. De regelgevingsinspanning omvatte een beoordeling van rechtszaken en beste praktijken bij het reguleren van bestaande en nieuwe landbouwactiviteiten en de oprichting van een adviescommissie. De regels zijn vastgesteld op 2 oktober 2017. Bezoek de projectwebsite voor meer informatie.

CR-101 (PDF)
CR-102 (PDF)
CR-103 (PDF)
Laatste regels (PDF)

 

Meer over handel

Andere regelgevende activiteit

Hulp nodig?

Amber Siefer
Regels coördinator
amber.siefer@commerce.wa.gov
+360 (522) 0101

Regelgevingsupdates
Voer hieronder uw contactgegevens in om u aan te melden voor updates of om toegang te krijgen tot uw abonneevoorkeuren.