Regelgeving

Actieve regelgeving

Versnelde regelgeving bij herziening van WAC 365-135 - Conformiteit vaststellen in herverdelingsdatums voor de Bond Cap Toewijzingsprogramma

Deze versnelde regelgeving zal zorgen voor conformiteit met de bepalingen van RCW 39.86, die in 2010 zijn gewijzigd, om de vrijgavedatums / toewijzingsdata voor de initiële vastlegging van obligatielimieten te wijzigen van 1 september tot 1 juli. maar zal het totale bedrag van de volumelimiet voor privéactiviteiten niet wijzigen. Het kan helpen bij het maximaliseren van het gebruik van de volumebeperking binnen een bepaald kalenderjaar.

Een CR-105 werd ingediend op 19 mei 2021, met voorgestelde herzieningen van zes referenties in WAC 365-135, met de beoogde datum van goedkeuring op 20 juli 2021.

Deze regelgeving is toegestaan ​​onder RCW 34.05.353(1)(b) en (1)(d), wat een versneld proces mogelijk maakt om wijzigingen te regelen die de WAC-bepalingen in overeenstemming brengen met de data die in de wet zijn vermeld. Een versneld proces elimineert de noodzaak om een ​​openbare hoorzitting te houden, een economische impactverklaring voor kleine bedrijven op te stellen of antwoorden te geven op de criteria voor een belangrijke wettelijke regel. Schriftelijke bezwaren kunnen worden ingediend bij Amber Siefer en moeten uiterlijk 19 juli 2021 om zijn ontvangen amber.siefer@commerce.wa.gov, of per post naar het volgende adres:

Ministerie van Handel
Tav: Amber Siefer
1011 Plum Street SE
P.O. Postwissel Box 42525 Box XNUMX
Olympia, WA 98504-2525

CR-105 (PDF)
Voorgestelde WAC 365-135-herzieningen (PDF)                                                                  Openbare vragen (PDF)

WAC 365-230 loodhoudende verf wijzigen

Commerce werkt WAC 365-230 bij, om Commerce af te stemmen op de onlangs verlaagde normen van de EPA voor op lood gebaseerde verf op vloeren en ramen en bestaande definities voor "verhuurder" en "vastgoedbeheerder". De voorgestelde regels wijzigen ook bepaalde opleidings- en certificeringsvereisten om programmatische updates weer te geven en om de taal voor bedrijven en werknemers te verduidelijken.

Een CR-101 werd ingediend op 9 maart 2021. Een CR-102 werd ingediend op 7 juli 2021. Een openbare hoorzitting zal worden gehouden via Zoom op 11 september 9 om 2021 uur. Schriftelijke opmerkingen moeten worden ingediend voor 10 september, 2021 CDL Super Session.. Je kan contact opnemen met devin.proctor@commerce.wa.gov met eventuele vragen. 

CR-101 (PDF)
CR-102 (PDF)
Voorgestelde WAC 365-230-herzieningen (PDF)

Actualisering van de administratieve regels en richtlijnen van de Growth Management Act voor steden en provincies 

Het bedrijfsleven actualiseert de administratieve regels en richtlijnen voor de Groeimanagementwet (AVV) om de regels in overeenstemming te brengen met wetswijzigingen en nieuwe jurisprudentie, en om eventuele wettelijke vereisten te verduidelijken op basis van feedback van lokale overheden. Dit zorgt ervoor dat steden en provincies die plannen onder de AVV de meest recente en nauwkeurige richtlijnen hebben bij het uitvoeren van hun periodieke updates. Het doel van de administratieve regels van Commerce is om te helpen bij de interpretatie van de AV en om aanbevelingen te doen aan lokale overheden om aan de vereisten te voldoen.

Het onderwerp van mogelijke regelgeving omvat:

  • Hoofdstuk 365-196 WAC, Procedurele criteria voor het aannemen van uitgebreide plannen en ontwikkelingsvoorschriften
  • Hoofdstuk 365-190 WAC, Minimumrichtlijnen voor het classificeren van landbouw-, bos- en minerale gronden en kritieke gebieden
  • Hoofdstuk 365-195 WAC, Beste beschikbare wetenschap

De handel werkt ook samen met materiedeskundigen van overheidsinstanties en andere externe belanghebbenden om eventuele noodzakelijke of aanbevolen wijzigingen in de bestaande administratieve regels vast te stellen.

Op 101 december 29 is een CR-2020 ingediend met de bedoeling om de regelgeving in de zomer van 2022 af te ronden.

Vragen of opmerkingen kunnen worden ingediend bij de projectmanager, William Simpson, op william.simpson@commerce.wa.gov, of door 509-280-3602 te bellen.

U kunt aanvullende informatie vinden op de webpagina van het project: Wet Groeimanagement WAC Update

CR-101 (PDF)

Regelgeving in het afgelopen jaar voltooid one

WAC 194-40 – Definities

Commerce heeft de derde fase van de regelgeving rond de Clean Energy Transformation Act (CETA) afgerond met betrekking tot de geschiktheid van hernieuwbare hulpbronnen en de sociale kosten van de uitstoot van broeikasgassen. De afdeling heeft op 103 mei 24 een CR-2021 ingediend voor definitieve goedkeuring van de regels om Commerce in overeenstemming te brengen met de CETA-definities van de Utilities and Transportation Commission voor "behoefte aan energiebijstand" en "laag inkomen". Op 28 april 2021 vond een virtuele openbare hoorzitting plaats, die kan worden bekeken CDL Super Session.. Voor meer informatie over CETA, zie onze CETA-webpagina.

CR-102 (PDF)                                                                                                                                                                                       CR-103 (PDF)                                                                                                                                                                                  Beknopte toelichting (PDF) 

WAC 365-18 – Klachtenvereisten voor het Ombudsman-programma voor langdurige zorg

Deze regelgeving stemt de staatsregels af op de federale vereisten, om een ​​mogelijkheid te bieden voor heroverweging van een beslissing van de staatsombudsman voor langdurige zorg om de aanwijzing en certificering van een individuele ombudsman voor langdurige zorg of een regionale ombudsmanprogramma voor langdurige zorg. Een CR-101 is ingediend op 19 februari 2020. Een CR-102 is ingediend op 18 augustus 2020. De afdeling heeft het definitieve regelacceptatiepakket ingediend op 29 december 2020. De nieuwe regeltaal gaat in op 30 januari. 2021.

CR 101 (PDF)
CR 102 archiefpakket
Verlenging van reactieperiode 
CR 103 archiefpakket
Final aangenomen taal

WAC 194-50 – Norm voor schone commerciële gebouwen

Commerce heeft de derde fase van de regelgeving voor de norm voor schone commerciële gebouwen afgerond (zie House Bill 2019 uit 1257). De afdeling heeft op 103 oktober 30 een CR-2020 ingediend voor definitieve goedkeuring van de regels. 

CR-102 (WSR 20-17-129 voorgestelde regels)                                                                                                                                              CR-103 (WSR 20-22-059 vaste regels)

WAC 194-24 – Toestelnormen

Commerce heeft de tweede fase van de regelgeving inzake efficiëntienormen voor apparaten afgerond (zie House Bill 2019 uit 1444). De afdeling heeft op 103 oktober 2 een CR-2020 ingediend voor definitieve goedkeuring van de regels. De ingangsdatum van de normen is 1 januari 2021. Voor meer informatie over de normen, zie onze Webpagina met apparaatnormen

CR-102 (PDF)                                                                                                                                                                                       CR-103 en beknopte toelichting (PDF) 

WAC 365-240 - 1406 Jaarverslaglegging 

De handel voerde een regelgeving ter ondersteuning van de Wet op het aanmoedigen van investeringen in betaalbare en ondersteunende huisvesting. De afdeling diende een CR-103 laatste regel op 13 april 2020.

Voor meer informatie over de rapportagevereisten kunt u contact opnemen met Emily Grossman op (360) 764-0262 of Emily.Grossman@commerce.wa.gov

CR-101 (PDF)
CR-102 (PDF) en concept taal (Pdf) ingediend op 17 december 2019

CR-103 (PDF) laatste taal (PDF) en Beknopte toelichting ingediend op 13 april 

Meer over handel

Andere regelgevende activiteit

Hulp nodig?

Amber Siefer
Regels coördinator
amber.siefer@commerce.wa.gov
+360 (522) 0101

Regelgevingsupdates
Voer hieronder uw contactgegevens in om u aan te melden voor updates of om toegang te krijgen tot uw abonneevoorkeuren.