Programma voor financiële haalbaarheidsbeoordelingen van openbare voorzieningen

Het bedrijfsleven implementeert het onafhankelijke financiële haalbaarheidsbeoordelingsprogramma voor openbare voorzieningen, zoals vereist door hoofdstuk 36.100.025 RCW en hoofdstuk 35.57.025 RCW. De eis trad in werking in 2012.

Foto's ter beschikking gesteld met dank aan het Washington State Convention Center

Welke staatswet vereist in een haalbaarheidsonderzoek

Het ministerie van Handel voert onafhankelijke financiële haalbaarheidsonderzoeken uit onder contract met onafhankelijke contractanten, die bedoeld is om ervoor te zorgen dat lokale besluitvormers toegang hebben tot objectieve en tijdige analyses van de financiële haalbaarheid van een project. Handel rol is niet om het plan van een openbare voorziening district goed te keuren of af te wijzen.

De staatswet geeft de handel verder de opdracht om de recensie na voltooiing openbaar te maken en deze voor te leggen aan deelnemende lokale overheden, gekozen staatsfunctionarissen en de wetgevende macht.

De wet vereist dat een onafhankelijke financiële haalbaarheidstoets plaatsvindt voordat:

  • Er wordt een nieuwe PFD gevormd.
  • Een PFD geeft nieuwe schulden uit (herfinanciert bestaande schulden niet).
  • De lange termijn lease, aankoop of ontwikkeling van een faciliteit door een PFD.

Bij de beoordeling "moet worden gekeken naar de mogelijke kosten die het openbare voorzieningendistrict moet maken en of de inkomsten of verwachte inkomsten voldoende zijn om die kosten te dekken." Dit omvat mogelijk informatie uit interlokale overeenkomsten tussen het openbare voorzieningendistrict en andere lokale overheden, obligatieconvenanten, bouw- en exploitatiecontracten, bedrijfsplannen en andere dergelijke documenten.

Doorgaans zullen Handel en de jurisdictie (s) onderhandelen over een kostendekkingsovereenkomst op grond van de Interlocal Cooperation Act (RCW 39.34). We selecteren en contracteren een onafhankelijke partij om de beoordeling uit te voeren. Commerce betaalt de reviewer rechtstreeks en de jurisdictie (s) vergoeden ons voor de review en de bijbehorende kosten.

Research Services 'programma's

Informatie

Voltooide onafhankelijke financiële haalbaarheidsbeoordelingen

Hulp nodig

Postvak IN programmeren
pfdreview@commerce.wa.gov

Angie Hong, programmamanager
angie.hong@commerce.wa.gov
Kantoor mobiel: 360-506-1706