O loo maua le lagolago i le COVID-19 mo le totogi o fale

Afai ua te’a le taimi e totogi ai lou fale poo ua tau fa’ate’aina oe, e tolu au filifiliga.

  • FESOASOANI MO FALE MAUTOTOGI. O loo fesoasoani faalapotopotoga uma o le sitete e avatu fesoasoani i totogi o fale mautotogi. E mafai e oe poo lau pule o le fanua ona feso’ota’i se faalapotopoga I totonu o lau itumalo mo faamatalaga e uiga i auala e talosaga ai.

    Lisi o i latou e avatu le fesoasoani: https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/eviction-rent-assistance-program/

    Afai e lalo ifo ou tausaga o le 25, feso’ota’i le vaega o le polokalame o Fesoasoani i totogi o fale mautotogi mo Tupulaga Matutua. Lisi: https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/youth-and-young-adult-eviction-rent-assistance-program/

  • POLOKALAME O I’UGA I FAATEA’INA MAI FALE. E mafai e oe poo lau pule o le fanua ona feso’ota’i le ofisa tutotonu fa’aoo ai faafitauli o i totonu o lau itumalo i le mea o lo’o e nofo ai. O nei ofisa tutotonu e mafai ona fesoasoani i faafitauli alia’e i totogi o fale mautotogi. Lisi: org/locations

  • POLOKALAME E FAUTUA AI POLOKALAME FAATULAFONOINA. O tagata o loo maua fesoasoani lautele pe laititi tele tupe maua — $25,760 tupe maua i le tausaga mo le tagata to’atasi poo le $53,000 mo se aiga to’afa – e mafai ona galue ma se loia e aunoa ma se totogi. Faafeso’ota’i le Eviction Defense Screening Line i le 855-657-8387 pe talosaga i le org/apply-online.

Faamatalaga atili mai le sitete o le Loia Sili

O Office of the Attorney General (loo saunia e le Ofisa o le Loia Sili) ia faamatalaga faaopopo o tulafono i gagana e tele e uiga i nei polokalame ma nisi mataupu tau le fale mau totogi i le atg.wa.gov/landlord-tenant

Vili le 2-1-1 mo faamatalaga e uiga i le fesoasoani mo nisi tupe faaalu

Asiasi i le wa211.org pe vili le 2-1-1 e talanoa i se isi e mafai ona tu’uina mai fa’amatalaga e fesoasoani i tagata e totogi isi mea pei o pili, meaai, initaneti ma isi.

Last Updated 2021-10