Asistență chirie COVID-19 este disponibilă

Dacă ați depășit data scadentă pentru chirie și sunteți expus(ă) riscului de evacuare, aveți trei opțiuni.

  • ASISTENȚĂ PENTRU CHIRIE. Organizații locale din stat care ajută cu asistența pentru chirie. Dvs. sau proprietarul dvs. puteți contacta organizația locală din țara dvs. pentru informații despre cum puteți aplica.

    Lista furnizorilor de asistență pentru chirie: https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/eviction-rent-assistance-program/

    Dacă sunteți chiriaș cu vârsta sub 25 de ani, contactați un furnizor local pentru programul de asistență la evacuare pentru tineri și tineri care locuiesc în chirie. Lista: https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/youth-and-young-adult-eviction-rent-assistance-program/ 

  • PROGRAMUL DE REZOLUȚIE A EVACUĂRILOR. sau proprietarul dvs. puteți contacta centrul local de soluționare a litigiilor din județul în care locuiți. Aceste centre pot ajuta la rezolvarea litigiilor legate de evacuare. Lista: resolutionwa.org/locations

  • DREPTUL LA PROGRAMUL DE CONSILIERE JURIDICA. Chiriașii care primesc asistență socială sau au un venit anual foarte mic – $25,760 pe persoană sau $53,000 pe familie cu patru membri pot beneficia gratuit de serviciile unui avocat în procedurile de evacuare. Contactați Linia de Screening pentru Protecție împotriva Evacuării la 855-657-8387 sau aplicați online la org/apply-online.

Aflați mai multe de la Procurorul General al statului

Office of the Attorney General (Biroul Procurorului General ) poate oferi informații juridice și cu privire la politică în mai multe limbi străine și cu privire la alte probleme legate de proprietar-chiriași pe atg.wa.gov/landlord-tenant.

Apelați 2-1-1 pentru informații privind ajutorul cu alte cheltuieli

Vizitați wa211.org sau apelați 2-1-1 pentru a primi informații despre cum puteți fi ajutat(ă) cu plata unor lucruri precum facturi de energie electrica, alimente, Internet și nu numai.

Last Updated 2021-10